Máy cưa bàn trượt SMV8D-XMáy cưa bàn trượt SMV8D-X Nghiêng 45 độ tự động(hiển thị điện tử) Lên xuống tự động Chế độ bảo hành:1 năm
  Máy cưa bàn trượt SMV8D-X Nghiêng 45 độ tự động(hiển thị điện tử) 

  Lên xuống tự động 

  Chế độ bảo hành:1 năm 

  Chiều dài gia công 3200mm 
  Chiều dày gia công 85/65 mm 
  Đường kính lưỡi cưa chính 300 mm 
  Đường kính lưỡi cưa phụ 120 mm 
  Tốc độ lưỡi cưa chính 4500/6500 v/phút 
  Tốc độ lưỡi cưa phụ 8500 v/phút 
  Công suất lưỡi chính 5.5 kw/380 v 
  Công suất lưỡi phụ 1.1kw/380 v

Máy cưa bàn trượt 2 lưỡi