Máy tupi MX5115



Máy có thêm chức năng lắp mũi soi định hình bên trên để soi đồ cong và chi tiết bên trong




  Máy tupi nhỏ MX5115

  Kích thước mặt bàn                         :630 x 570mm
  Độ nghiêng lớn nhất của mặt bàn    : 45 độ
  Chiều cao lên xuống của trục tupi   : 100mm
  Tốc độ                                              : 1800 r/min
  Công suất động cơ                           : 2,2kw

Máy tupi trục đứng